Projecten

Diabetesverpleegkundige

In november 2004 werd op initiatief van Stichting COGESUR het startsein gegeven voor de opleiding tot diabetesverpleegkundige in Suriname.


Deze opleiding was alleen mogelijk door een intensieve samenwerking van Nederlandse partners (Stichting Langerhans, de Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool Utrecht en de EADV) met Surinaamse instanties. Opzet van het project was dat Stichting COGESUR en haar Nederlandse partners zich na drie jaar terug zouden trekken uit het project. Bij het Surinaamse opleidingsinstituut COVAB zijn de structuren  zowel in materieel opzicht als in deskundigheid dusdanig aanwezig dat het zelfstandig de opleiding kan voort zetten. Het Wereld Diabetes Fonds heeft het project gesponsord.Twinningproject

In samenwerking met Surinaamse partners is in 2016 het Twinningproject van start gegaan. Een door de Nederlandse overheid gesubsidieerd project omvat twee hoofdonderdelen:


1.Opleiding podotherapie

Dertig kandidaten zijn opgeleid tot podotherapeut. De opleiding  werd uitgevoerd i.s.m. One Stop Shop (OSS) Nickerie-Paramaribo en het Elsje Finck-Sanichar College C.O.V.A.B (Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen). Isala Kliniek (Zwolle) heeft het inhoudelijk deel verzorgd. Om vroegtijdig uitval te voorkomen zijn in 2016 voorbereidingen getroffen voor individuele coaching van deelnemers.


 2.Ontwikkeling OSS tot diabetescentrum

Tijdens dit project is tevens gewerkt aan de doorontwikkeling van de OSS tot diabetescentrum. De verzamelde gegevens geven inzicht in  de kosten  van enerzijds de behandeling door OSS en anderzijds de behandeling via het ziekenhuis. De analyses en bevindingen zijn gebruikt voor wetenschappelijke publicaties.

De rol van st. COGESUR

Stichting COGESUR treedt op als Twinningpartner in Nederland,  werkt samen met de Surinaamse partner onder leiding van Dennis Caffe en Liesbeth Berggraaf en houdt  toezicht op de voortgang en financiën van het project.


Uitbreiding One Stop Diabetes Shop 

De one stop shop voor chronische ziekten. Een concept, gebaseerd, op het samenbrengen van diensten die noodzakelijk zijn om goede zorg voor personen met chronische ziekten te waarborgen. De initiatiefnemer en trekker van de one stop shop is Stichting Diabetes Educatie Suriname (SDES). Vanuit Nederland werken stichting COGESUR en stichting Langerhans samen aan de doorontwikkeling.


De Lionsclub Leidschendam heeft eind 2016 na een inzamelingsactie een geldbedrag gedoneerd voor de uitbreiding van OSS Brokopondo, besteding aan diverse faciliteiten en de aanschaf van hulpmiddelen.


COGESUR