Financieel beleid COGESUR


Stichting COGESUR is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.


Jaarlijks heeft de stichting te maken met een aantal uitgaven, waaronder kosten voor noodzakelijke vergaderfaciliteiten, in standhouden en onderhoud van de website.


Elk kalenderjaar wordt een jaarrekening opgemaakt.

  • Informatie over de jaarrekening 2018 vindt u hier
  • Informatie over de jaarrekening 2019 vindt u hier
  • Informatie over de jaarrekening 2020 vindt u hier


Stichting COGESUR:

  • is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK nummer: 41159438
  • heeft een ANBI-status en staat bij de Belastingdienst geregistreerd: 804628178